Search
Close this search box.

Ansietat i intel.igència emocional

La intel·ligència emocional és la que ens proporciona la possibilitat de gestionar les nostres emocions de forma òptima per poder viure amb menys estrès i menys ansietat.
En els manuals diagnòstics que manegem psicòlegs i psiquiatres, l’ansietat s’inclou dins dels trastorns emocionals.
A ningú hauria d’estranyar-li, doncs, que una bona gestió de les nostres emocions contribueixi de forma molt important, de vegades definitiva, a la disminució dels nostres nivells d’ansietat.
Afortunadament, la intel·ligència emocional pot entrenar-se i, per tant, millorar. Aquest fet ens aporta esperança a l’hora de poder gestionar millor l’ansietat. Amb l’entrenament adequat, podem adquirir recursos nous per a una millor gestió emocional.
inteligencia emocional gestalt sant cugat
Però, què és la intel·ligència emocional?
Es pot definir de diverses maneres, però farem servir les paraules del psicòleg americà Daniel Goleman, per definir-la:
“La intel·ligència emocional és un conjunt d’habilitats, actituds i competències que determinen el comportament d’una persona i poden definir-se com la capacitat de reconèixer els nostres propis sentiments i emocions i els dels altres, motivar i gestionar adequadament les relacions socials”.
Per tant, la intel·ligència emocional inclou dues dimensions, la dimensió intrapersonal (la que té a veure amb un mateix) i la interpersonal (la que té a veure amb com ens relacionem amb els altres).
En la dimensió intrapersonal s’inclou:
-Millorar la capacitat introspectiva, és a dir, millorar la capacitat d’adonar-nos de les nostres emocions, així com de les nostres sensacions corporals i pensaments.
-Entendre el paper de les emocions, aprendre a reconèixer-les (poder nomenar-les).
-Aprendre a expressar emocions de manera sana. Regulació emocional.
-Millorar la nostra capacitat de resiliència.
-Millorar la nostra automotivació i autoestima.
En la dimensió interpersonal s’ inclou:
-Millorar les habilitats d’ escolta i l’ empatia.
-Aprendre a comunicar-se millor.
-Millorar l’ assertivitat i la nostra capacitat d’ establir límits.

Millorar en aquests aspectes que acabem d’esmentar, sens dubte, afavoreix que els nostres nivells d’ansietat disminueixin.
Per posar un exemple força comú, la dificultat d’establir límits, és a dir, la dificultat de poder dir no, o no ara o no d’aquesta manera, als altres, repercuteix de forma molt directa en els nostres nivells d’ansietat. Si no soc capaç de dir NO, el més habitual és que em sobrecarregui de tasques, responsabilitats, de coses que faig sense voler fer-les. Tot plegat pot fer que em senti angoixat, sense espai propi, cansat, estressat.
Aprendre a dir No quan realment vull dir-ho, com veieu, és d’una importància cabdal. A més, quan comencem a fer-ho sentim que ens respectem més i ens respecten més, i això redunda en una millora de la nostra autoestima.
Una altra qüestió que sol posar-nos ansiosos és la comunicació deficient. Quan no entenc l’altre o sento que no m’entenen. Quan soc incapaç d’expressar el que sento, el que m’agrada, el que em molesta, el que m’entristeix, el que em frustra o em satisfà, em vaig carregant d’ansietat i de desànim. Per tant, entrenar l’empatia i la comunicació assertiva pot convertir-se en clau per poder disminuir o deixar de tenir ansietat.
inteligencia emocional gestalt sant cugat
L’empatia és la capacitat d’una persona per posar-se al lloc de l’altre i poder així comprendre el seu punt de vista, les seves reaccions, sentiments i altres (Prieto, 2011). L’empatia ajuda a acceptar les diferències entre les persones i a millorar la comunicació entre elles.
inteligencia emocional gestalt sant cugat
Per la seva banda, l’assertivitat implica una forma de ser que facilita un estil comunicatiu que consisteix a defensar els teus drets, expressar les teves opinions i realitzar suggeriments de forma honesta, sense caure en l’agressivitat o la passivitat, respectant els altres però sobretot respectant les teves pròpies necessitats.
Afortunadament, tant l’empatia com l’assertivitat, es poden millorar amb un entrenament en Intel·ligència Emocional. Aquesta millora ens ha de permetre relacionar-nos amb els altres d’una forma molt més satisfactòria i que per tant ha de restar ansietat en les nostres vides.
Les emocions i la seva bona gestió són de vital importància per al nostre benestar.
Malauradament, almenys fins fa molt poc, no ha existit una educació emocional, i això ha implicat que les emocions s’hagin convertit en grans desconegudes i les temem. Les temem quan en realitat són les nostres grans aliades, especialment quan aprenem a gestionar-les bé.
Emoció ve del vocable llatí “emovere“, és a dir, emoció ve de moviment. Les emocions, quan estan ben gestionades, es converteixen en les nostres aliades perquè ens porten cap al “bon moviment”, per tant, cap al moviment que necessitem per estar bé.
Una mala gestió de les emocions freqüentment té a veure amb negar-les, evitar-les i reprimir-les.
En la consulta he pogut ser testimoni de com sovint l’evitació d’algunes emocions difícils, com la tristesa o la ira, poden desencadenar en la persona que les evita, nivells alts d’ansietat. Quan aquesta mateixa persona, en el transcurs de les sessions de teràpia comença a poder contactar amb aquestes emocions i es permet sentir-les i expressar-les, l’ansietat disminueix o fins i tot, en moltes ocasions, desapareix per complet.
Els exemples que hem mostrat en aquest article pel que fa a l’ansietat i la relació amb la intel·ligència emocional són només alguns dels molts que podríem posar.
En una pròxima ocasió parlarem d’alguns altres perquè podeu veure en tota la seva dimensió la importància de la intel·ligència emocional i la seva influència sobre la sanació de l’ansietat.

Carles Rivera. Psicòleg.
Director de l’Institut Català de l’Ansietat.

*Per més informació: https://www.institutcatalansietat.com/ca/els-nostres-serveis/curs-dintelligencia-emocional-presencial/

About user

L’Institut Català de l’Ansietat (ICA) es un centro privado de psicoterapia, formación e investigación que nace como respuesta a un problema ampliamente extendido en nuestra sociedad: la ansiedad y el exceso de estrés.