Search
Close this search box.
fobia-social

TRACTAMENT DE L’ANSIETAT SOCIAL

La persona que pateix ansietat social sent una ansietat intensa en situacions socials. No estem parlant dels típics nervis que podem sentir abans de parlar amb públic o en una reunió social on no coneixem gaire a la gent que hi assisteix, sinó que ens referim a patir un grau d’ansietat molt alt que pot arribar a bloquejar-nos completament, ens pot portar a evitar moltes de les situacions socials més temudes, o ens pot arribar a causar un atac de pànic o crisi d’angoixa.

​Són fòbies socials típiques el temor a parlar, menjar o escriure en públic, assistir a festes o entrevistes. És molt freqüent, a més, que la persona que pateix d’ansietat social temi que els altres puguin detectar i ridiculitzar la seva ansietat davant de les esmentades situacions socials.

​A nivell fisiològic és comú que la persona amb ansietat social pateixi sequedat de boca, sudoració significativa i es ruburitzi fàcilment.

En alguns casos, la persona amb fòbia o ansietat social només tem una determinada situació i es troben relativament asimptomàtiques a menys que s’hagin d’enfrontar amb aquesta situació concreta objecte del seu temor. En aquest cas, solen presentar una intensa ansietat anticipatòria. Aquestes persones, poden no requerir tractament psicològic, especialment si la situació temuda es produeix en molt rares ocasions.

​En canvi, les persones que pateixen en diverses situacions socials, poden viure amb simptomatologia ansiosa i/o depressiva en molts moments, afectant de forma severa la seva vida. Fàcilment aquestes persones tendiran a aïllar-se socialment sent del tot recomanat un tractament psicològic per tal d’alleugerir la simptomatologia i proveir a la persona que pateix aquest problema amb eines que l’ajudin a viure amb més tranquil·litat i seguretat les situacions socials temudes.