Hi ha nombrosos estudis científics que demostren que els individus que posseeixen habilitats d’intel·ligència emocional són més feliços, més segurs i més reeixits a la vida. Aquests estudis conclouen que per tenir èxit és més decisiu posseir un bon coeficient d’ intel·ligència emocional que un bon coeficient intel·lectual.

Segons el psicòleg Daniel Goleman «almenys el 80% de l’èxit en l’edat adulta prové de la intel·ligència emocional».

QUÈ ÉS LA INTEL-LIGÈNCIA EMOCIONAL?

Segons el mateix Daniel Goleman, la intel·ligència emocional és un conjunt d’habilitats, actituds i competències que determinen el comportament d’un individu i es poden definir com la capacitat de reconèixer els nostres propis sentiments i emocions i els dels altres, motivar i gestionar adequadament les relacions socials.

Segons Mayer i Salovey (1997) la intel·ligència emocional és «la capacitat de percebre amb precisió, avaluar i expressar emocions; La capacitat d’accedir i/o generar sentiments quan faciliten el pensament; La capacitat d’entendre l’emoció i el coneixement emocional; i la capacitat de regular les emocions per fomentar el creixement intel·lectual i emocional.»

L’adquisició d’habilitats en intel·ligència emocional ens ajudarà a afrontar les dificultats del dia a dia i també a les situacions especialment difícils o de crisis. Les emocions ens donen informació fonamental sobre els nostres desitjos i necessitats i, per tant, saber-les reconèixer i expressar amplien enormement les possibilitats de relacionar-nos amb nosaltres i amb els altres d’una manera més sana i satisfactòria.

Afortunadament, la intel·ligència emocional no és una cosa inamovible, sinó que es pot incrementar d’una manera molt destacable a través del coneixement i la formació adient.

Precisament els nostres tallers d’intel·ligència emocional van en aquesta direcció i els objectius concrets que considerem són els següents:

OBJECTIUS

L’objectiu final és millorar el benestar emocional i la qualitat de vida dels participants.

Per a això treballarem perquè els participants comprenguin que és la intel·ligència emocional i, sobretot, el paper adaptatiu i fonamental que tenen les emocions en les nostres vides. Les emocions poden ser una font de patiment sino sabem entendre-les i gestionar-les correctament. Ben gestionades ens donen una informació molt valuosa per poder viure d’una manera més sana i satisfactòria.

Entrenarem l’autoconeixement, l’expressivitat, l’auto-motivació, l’empatia i les habilitats socials. Adquirirem recursos menys automatitzats i per tant més ad hoc per a cada situació.

Treballarem el món emocional a partir de dues dimensions:

· DIMENSIÓ INTRAPERSONAL. Objectius:
  • Millorar la capacitat introspectiva, és a dir, millorar la capacitat d’adonar-nos de les nostres emocions, així com de les nostres sensacions corporals i pensaments.
  • Entendre el paper de les emocions, aprendre a reconèixer-les (poder anomenar-les).
  • Aprendre a expressar emocions d’una manera saludable.
  • Millorar la nostra capacitat de resiliència.
  • Millorar la nostra automotivació.
· DIMENSIÓ INTERPERSONAL. Objectius:
  • Millorar la capacitat d’escolta i l’empatia.
  • Aprendre a comunicar-se millor.
  • Millorar l’assertivitat i la nostra capacitat d’establir límits.

Conèixer i entendre el món emocional dels altres facilita una comunicació molt més efectiva, sana i satisfactòria.

DESTINATARIS

Qualsevol persona major de 18 anys que vulgui millorar el seu autoconeixement i sentir-se compromès amb el seu procés de creixement. Per a les persones que volen millorar la gestió i el coneixement de les seves emocions per viure d’una manera més sana i satisfactòria.

METODOLOGIA

Conceptual i experiencial. Orientat a que els participants, un cop finalitzat el curs, es sentin capaços d’aplicar en el seu dia a dia, tant a nivell personal com familiar, social i laboral, les eines apreses i experimentades durant la formació.

FORMAT

El curs consta d’una classe cada dijous, durant 10 setmanes.

El treball es portarà a terme en grup tancat de no menys de 5 persones i no més de 10.

DATES I HORARIS

28 setembre
05 octubre
19 octubre
26 octubre
02 novembre
09 novembre
16 novembre
23 novembre
30 novembre
14 desembre

CURS PER LES TARDES (dijous)
De 19 a 21h.

PREU I FORMA DE PAGAMENT

El preu total del curs complert és de 375€

Per formalitzar la inscripció és necessari fer un ingrés o transferència bancària de l’import  de 175€.
Compte ES20 0081 0646 3600 0141 9552. Indicant el nom complet i el títol del curs.
Enviar comprovant a info@institutcatalansietat.com.

IMPARTEIX

Carles Rivera Tartera

  • Psicòleg i director d’ICA – Institut Català de l’Ansietat.
  • Especialista en Intel·ligència Emocional.
Institut català de l'ansietat