TRACTAMENT DE L’ANSIETAT I L’ESTRÈS

L’Institut Català de l’Ansietat treballa des d’un enfocament humanista i integrador.

Humanista quant a la visió holística de l’ésser humà i la comprensió que la psicoteràpia no s’ha de limitar al tractament dels símptomes, sinó que ha d’abastar l’aprenentatge i el desenvolupament de recursos que ens ajudin a ser més feliços. Amb aquesta finalitat, fem èmfasi en la llibertat, la responsabilitat, la consciència i la creativitat de cada individu.

Integradora en el sentit que metodològicament acollim en els nostres tractaments no només models humanistes sinó qualsevol tècnica o orientació psicoterapèutica que hagi demostrat la seva efectivitat tant en estudis científics com a la pràctica clínica.

Com a especialistes en el tractament de l’ansietat i l’estrès i després d’anys de pràctica, hem pogut constatar que hi ha persones que responen millor alguns tractaments que altres. Això ens obliga a ser coneixedors d’una àmplia gamma d’opcions terapèutiques que abasten des dels models i les tècniques més clàssiques a models i tècniques noves i algunes d’alta tecnologia, com les tècniques de biofeedback.

D’aquesta manera podem adaptar-nos a les necessitats de cada client i fer un tractament personalitzat.

Gràcies al fet que l’Institut Català de l’Ansietat és un centre completament especialitzat en el tractament de l’ansietat i els problemes relacionats, el nostre mètode de treball és altament eficaç.

ENFOCAMENTS TERAPÈUTICS I TÈCNIQUES QUE UTILITZEM

 • Terapia basada en la inteligencia emocional (TIE).
 • Terapia Gestalt.
 • Terapia cognitivo-emocional (terapia de 3ª generación).
 • Terapia transdiagnóstica (terapia de 3ª generación).
 • Terapia cognitivo-conductual.
 • EMDR.
 • Terapia breve estratégica (TBE).
 • Técnicas de bio-feedback.
 • Técnicas de relajación.
 • Mindfulness.

FASES DEL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO​

El tratamiento puede ser tanto en formato individual como grupal y en ambos casos se desarrolla en diferentes fases.

1. INFORMACIÓN​

En esta primera fase recibimos información del cliente que nos informa de su problema y de lo que quiere lograr con la terapia. A partir de aquí, informamos al interesado de los diferentes aspectos relacionados con la terapia psicológica:

 • En qué consiste la terapia.
 • La metodología de trabajo.
 • Los resultados que puede esperar con la terapia.
 • La duración y costo aproximado de la terapia.
 • La frecuencia de las sesiones terapéuticas.
 • Cualquier otra cuestión que desee conocer al cliente.

2. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO

En esta fase, con la información facilitada por el cliente a través de las primeras entrevistas, evaluamos el problema y podemos especificar:

 • Un diagnóstico y un Psicodiagnóstico emocional.
 • Analizar la problemática y evaluar los factores que la han originado y que la mantienen.
 • Elaborar un «mapa de ruta» que nos facilite la consecución de los objetivos terapéuticos de la manera más eficaz posible.

3. TRATAMIENTO​

En esta fase, desarrollamos el tratamiento a través de las diferentes sesiones de psicoterapia basadas en el “mapa de ruta” inicial y buscando alcanzar los objetivos acordados con el cliente.

CatalanSpanish