Search
Close this search box.
ansiedad

TRACTAMENT DE L’ANSIETAT A SANT CUGAT

L’ansietat és un conjunt de respostes emocionals que poden incloure malestar, tensió i por, i  que experimenta una persona davant un estímul o situació que viu com amenaçant.

​”Quan aquesta resposta és desproporcionada a l’estímul que la provoca podem parlar d’un trastorn d’ansietat i especialment quan les manifestacions interfereixen significativament en la vida quotidiana de la persona” (Tous, 2008).

​Per altra banda, la presència d’ansietat no implica necessàriament presència de patologia.  L’ansietat potser normal i és un mecanisme que ens permet donar respostes adaptatives als esdeveniments del nostre entorn. L’ansietat facilita que puguem mantenir-nos alerta i amb l’organisme suficientment activat quan la situació ho requereix (risc, amenaça, agressió, dificultat).

​És només quan aquest mecanisme funciona de manera alterada que provoca patiment i problemes diversos de salut. Malauradament això és força freqüent en la nostra societat actual.

L’ANSIETAT POT PRODUIR DIFERENTS SÍMPTOMES I SIGNES QUE PODEM CLASSIFICAR EN TRES GRUPS O NIVELLS

1) NIVELL COGNITIU-SUBJECTIU

Es pot experimentar sensació indeterminada de por, pànic, alarma, inquietud, preocupació, aprensió, obsessions, pensaments intrusius, tensió interna o sensació que alguna cosa dolenta succeirà.

2) NIVELL FISIOLÒGIC

Sudoració, dilatació pupil·lar, tremolors, increment de la tensió muscular, pal·lidesa facial, taquicàrdia, palpitacions, boca seca, hiperventilació, agitació, mareig, opresió al pit, sensació d’ofec, alteracions de la son, etc.​

3) NIVELL MOTOR O CONDUCTUAL

Inquietud motora, hiperactivitat, moviments repetitius, tartamudesa, conductes evitatives, consum excessiu  de substàncies (menjar, beguda, tabac, etc.), tensió en la expressió facial, irritabilitat, plor, etc.

EN FUNCIÓ DE L’ESTÍMUL DESENCADENANT DE L’ANSIETAT ES POT DIFERENCIAR ENTRE

ANSIETAT SITUACIONAL O ESPECÍFICA
Solament apareix en presència d’un objecte, situació o activitat concrets.

ANSIETAT GENERALITZADA
Es presenta davant una àmplia varietat d’esdeveniments i situacions, en períodes prolongats de temps.

Els trastorns d’ansietat són els trastorns més freqüents en la població. Estudis epidemiològics indiquen que més del 28% de la població ha tingut algun trastorn d’ansietat al llarg de la vida.

ELS TRASTORNS D’ANSIETAT SÓN DIVERSOS I ES PODEN CLASSIFICAR EN

 • Atacs de pànic (crisis d’ansietat o angoixa).
 • Agorafòbia.
 • Fòbia específica.
 • Fòbia social.
 • Trastorn obsessiu-compulsiu (TOC).
 • Trastorn per estrès postraumàtic.
 • Trastorn per estrès agut.
 • Trastorn d’ansietat generalitzada.
 • Trastorn d’ansietat degut a malaltia mèdica.
 • Trastorn d’ansietat induït per substàncies.
 • Trastorn d’ansietat no especificat.