TRACTAMENT DE L'ANSIETAT I DE L'ESTRÈS A SANT CUGAT
Com treballem?1
5
A l'Institut català de l'ansietat treballem des d'un enfocament humanista i integratiu. 
Humanista quant a la visió holista de l' esser humà  i l'enteniment de que la psicoterapia no hauria de limitar-se al tractament dels símptomes sinó que ha d'abarcar  l'aprenentatge i desenvolupament de recursos que ens ajudin a ser més feliços. Amb aquesta finalitat enfatitzem la llibertat, la responsabilitat, la consciència i la creativitat de cada individu.
Integratiu en el sentit de que metodològicament acollim en els nostres tractaments no només models humanistes sino qualsevol tècnica o orientació psicoterapèutica que hagi mostrat la seva efectivitat tant en estudis científics com en la pràctica clínica.
Terapia3.jpg
grupogente18.jpg
Com especialistes en el tractament de l'ansietat i l'estrès i després d'anys de pràctica, hem pogut constar que hi ha persones que responen millor a uns tractaments que a altres. Això ens obliga a ser coneixedors d'un ventall molt ampli d'opcions terapèutiques que abarquen desde els models i les tècniques més clàssiques a models i tècniques novedoses i algunes d'alta tecnologia com les tècniques de biofeedback.
D'aquesta manera podem adaptar-nos a les necessitats de cada client i realitzar un tractament personalitzat. 
Gràcies a que  l'Institut Català de L'ansietat és un centre totalment especialitzat en el tractament de l'ansietat i problemes afins, el nostre mètode de treball és altament efectiu.
ENFOCAMENTS I TÈCNIQUES TERAPÈUTICAS QUE UTILIZEM:

- Teràpia basada en Intel·ligència emocional (TIE)

- Teràpia Gestalt

- Teràpia cognitiva-emocional (terapia de 3ª generació)

- Teràpia transdiagnòstic (terapia de 3ª generació)

- Teràpia cognitiva-conductual

- EMDR

- Teràpia breu estratègica (TBE)

- Tècniques de Bio-feedback

- Tècniques de relaxació

- Mindfulness

FASES DEL TRACTAMENT PSICOLÒGIC

El tractament pot ser tant en format individual com grupal i en ambdós casos es desenvolupa en diferents fases.

1. INFORMACIÓ

En aquesta primera fase rebem informació del client que ens informa del seu problema i d'allò que vol aconseguir amb la teràpia. A partir d'aquí informem a l'interessat dels diferents aspectes que implica la teràpia psicològica:

 • En què consiteix la teràpia.

 • La metodologia de treball.

 • Els resultats que pot esperar amb la teràpia.

 • La durada i cost aproximat de la teràpia.

 • La freqüència de les sessions terapèutiques.

 • Qualsevol altre qüestió que vulgui conèixer el client.

2. EVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC

En aquesta fase, amb la informació facilitada pel client a través de les primeres entrevistes  avaluem el problema i podem concretar:

 • Un diagnòstic i un psicodiagnòstic emocional.

 • Analitzar la problemàtica i avaluar els factors que l'han originat i que la mantenen.

 • Elaborar un “mapa de ruta” que ens faciliti assolir els objectius terapèutics de la manera més eficaç possible.

 

3. TRACTAMENT

En aquesta fase desenvolupem el tractament a través de les diferents sessions de psicoteràpia  partint del "mapa de ruta" inicial i buscant assolir els objectius pactats amb el client.

RETOQUE-FOTO-PANTALLA.png

© Institut Català de l'Ansietat 

 • Facebook icono social
 • Icono social Instagram
 • Icono social LinkedIn