Carlos.jpg

Carles Rivera compatibilitza
les seves funcions de director d'ICA amb les de psicòleg. Expert en tractament de l'ansietat i l'estrés des de la besant psicòlgica i també des
de la meditació aplicada a la psicoteràpia. Terapeuta individual i grupal d'aldults
i adolescents.

El nostre equip
Carles Rivera

Director de l'Institut català de l'ansietat (ICA)

Psicòleg Col. nº 24.014

Llicenciat en psicologia per la Universitat oberta de Catalunya (UOC).

Format en psicoterapia Gestalt per l'ETGB.

Format en psicoterapia integrativa en el programa SAT del Dr. Claudio Naranjo.

Membre titular de l'AETG (Asociación española de terapia Gestalt).

Membre titular de l'AETH (Asociación española de terapias humanistas).

Membre docent de l'escola de psicoteràpia Drala Gestalt

Especialista en el tractament de l'ansietat i en la gestió de l'estrés.

Especialista en teràpia grupal aplicada als trastorns d'ansietat.

Format en regulació emocional en el tractament del trauma a través de HRV. Institut d'estrés traumàtic.

Format en el tractament dels atacs de pànic amb terapia breu estràtegica. Seminari impartit pel Dr. Giorgio Nardone

Format en tractament dels trastorns de l'ansietat des d'un enfocament cognitiu-emocional i transdiagnòstic . Curs a Intea. Impartit per Antonio Cano i Esperanza Dongil.